ไข้เลือดออกระบาด บางกะปิ มากสุด

ที่มา: เดลินิวส์


ไข้เลือดออกระบาด บางกะปิ มากสุด thaihealth


แฟ้มภาพ


รายงานข่าวจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันลดน้อยลงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวนกว่า 7,482 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายแต่ในปี 2560


 กทม.พบผู้ป่วยสะสมประมาณ 5,677 คน และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้น 1 รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ที่เขตบางกะปิ เขตจอมทองและเขตจตุจักร อัตราผู้ป่วยสูงสุดคือประชาชนในกลุ่มอายุ 10-14 ปี อย่างไรก็ตามแม้พื้นที่กรุงเทพฯจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดน้อยลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดฝนตกอาจทำให้บางจุดเกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายทำให้แพร่ระบาด ดังนั้นทุกสำนักงานเขตจึงยังคงมาตรการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยง.

Shares:
QR Code :
QR Code