ไข้เลือดออกระบาดหนักสุดรอบ5ปี

ที่มา: คมชัดลึก


ไข้เลือดออกระบาดหนักสุดรอบ5ปี thaihealth


แฟ้มภาพ


มีการคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นปี 2562 ว่าไข้เลือดออกจะระบาดหนัก โดยอาจมีผู้ป่วยมากถึงแสนกว่าราย ตอนนี้มีผู้ป่วยเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 5 ปี


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีการคาดการณ์มาตั้งแต่ต้นปี 2562 ว่าไข้เลือดออกจะระบาดหนัก โดยอาจมีผู้ป่วยมากถึงแสนกว่าราย ตอนนี้มีผู้ป่วยเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 5 ปี มาตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน ประมาณ 2.3 หมื่นราย เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยัน 30 ราย


จากเอกสารรายงานของกรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดในช่วงเวลาเดียวกันตั้งแต่เดือนมกราคม-22 พฤษภาคม ย้อนหลัง 5 ปี พบว่าปี 2562 ป่วย 22,203 คน เสียชีวิต 28 คน   ปี 2561 ป่วย 11,704 คน เสียชีวิต 16 ราย ปี 2560 ป่วย 11,062 คน เสียชีวิต 19 ราย ปี 2559 ป่วย 17,614 ราย เสียชีวิต 16 ราย ปี 2558 ป่วย 16,171 ราย เสียชีวิต 10 ราย โดยปี 2562 มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ถึง 2 เท่า


          ส่วนผู้ป่วยในปี 2562 พิจารณาตามช่วงอายุพบว่า 0-4 ปี ป่วย 1,513 คน เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตาย 0.26% อายุ 5-14 ปี ป่วย 8,988 คน เสียชีวิต 10 ราย อัตราป่วยตาย 0.11% อายุ 15-34 ปี ป่วย 8,310 คน เสียชีวิต 10 ราย อัตราป่วยตาย 0.1 % อายุ 35-59 ปี ป่วย 2,747 คน เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตาย 0.15%  และ 60 ปีขึ้นไป ป่วย 645 คน ไม่มีเสียชีวิต


          จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กทม. 1,678 คน นครราชสีมา 1,420 คน นครศรีธรรมราช 1,050 คน อุบลราชธานี 984 คน และชลบุรี 800 คน พื้นที่พบผู้ป่วยในระดับสีแดงมีทั้งสิ้น 389 อำเภอ พื้นที่ เสี่ยงสีเหลือง 198 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่มีผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย คือ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ป่วย 132 ราย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ป่วย 70 ราย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ป่วย 94 ราย และ อ.เกาะช้าง จ.ตราด ป่วย 54 ราย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code