ไข้เลือดออกพุ่งต้นปีตายแล้ว12

ประเมินไข้เลือดออกปีนี้จะระบาดรุนแรง แค่ 2 เดือนแรกมีผู้ป่วยแล้วเกือบหมื่นราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4 เท่า และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 12 คน ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเป็นนักเรียน สธ.เตรียมเสนอ ครม.ระดมความร่วมมือปราบลูกน้ำยุงลาย

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมกระทรวงฯ ได้มีการพิจารณาปัญหาไข้เลือดออก หลังคณะผู้เชี่ยวชาญและสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเมินสถานการณ์ว่าไข้เลือดออกในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว จะมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 120,000-150,000 ราย เสียชีวิต 120-200 ราย โดยประมาณ 15,000 รายจะนอนโรงพยาบาล ทั้งนี้ จากรายงานจำนวนผู้ป่วยเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2556 มีถึง 9,824 ราย เฉลี่ยสัปดาห์ละ 800-1,000 ราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเกือบ 4 เท่า และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 12 ราย ซึ่งร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเป็นนักเรียน

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดหนักคือ จำนวนยุงลายที่เพิ่มมากขึ้น แนวทางการจัดการ ต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายในอาคารบ้านเรือนและโรงเรียนทั่วประเทศก่อนที่จะถึงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม สธ.เพียงกระทรวงเดียวจะกำจัดได้ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและประชาชน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน ซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่ายที่สุดและได้ผลดีที่สุด ส่วนการลดผู้ป่วยลดการเสียชีวิตคือ รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยจะส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ยุงลายเกลียด เช่น น้ำมันตะไคร้หอม รณรงค์ให้นอนในมุ้งหรือในห้องที่มีมุ้งลวดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกกระทรวงอย่างจริงจัง ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ เป็นต้นไป

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ประชาชนจะต้องร่วมมือกันทำลายลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ หากช่วยกันกำจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน คาดว่าเมื่อถึงฤดูกาลระบาดช่วงเดือน พ.ค.เป็นต้นไป ปริมาณยุงลายจะมีไม่มาก และเมื่อดำเนินการทั้งปี คาดว่าจะลดจำนวนคนป่วยลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

สำหรับการป้องกันการเสียชีวิตหลังป่วยไข้เลือดออก สธ.ได้จัดเวชภัณฑ์และเตรียมทีมแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกให้พร้อมทุกโรงพยาบาล สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยในเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว หรือส่งผู้ป่วยรักษาต่ออย่างปลอดภัย พร้อมเตรียมทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาแพทย์ที่รักษาตลอด 24 ชั่วโมง และให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงที่อาจป่วยเป็นไข้เลือดออกให้พบแพทย์เร็วขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีไข้สูงลอยติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป กินยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด หรืออาเจียน รับประทานอาหารและน้ำได้น้อย มีอาการอ่อนเพลียมาก ให้รีบพบแพทย์

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นิสัยการวางไข่ของยุงลาย โดยทั่วไปยุงจะวางไข่ติดที่ผนังด้านในของภาชนะขังน้ำสะอาด อยู่เหนือผิวน้ำประมาณครึ่งเซนติเมตร เมื่อเติมน้ำลงไปในภาชนะจนท่วมไข่ ยุงก็จะฟักเป็นตัวลูกน้ำ ดังนั้น การกำจัดจะต้องล้างขัดภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงให้หลุดไป ในปีนี้ กรมฯ ได้จัดทำคู่มือกำจัดไข้เลือดออก 5 ล้านฉบับเพื่อแจกประชาชน ขณะนี้มีหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายกว่า 5,000 แห่ง ตั้งเป้าจะสร้างหมู่บ้านปลอดยุงลายอย่างน้อยให้ได้ตำบลละ 1 หมู่บ้าน และขยายให้เต็มทุกพื้นที่ ซึ่งจะเป็นวิธีพิชิตโรคไข้เลือดออกที่ยั่งยืน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ