ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ไม่รุนแรงแต่ควรระวัง

          โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ปิดยาวตั้งแต่วันที่ 23-28 ม.ค. เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ หลังพบเด็กนักเรียนหลายคนล้มป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี


ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ไม่รุนแรงแต่ควรระวัง thaihealth


          โรงเรียนสาธิตราชภัฏสวนสุนันทาสั่งปิดเรียนด่วนตั้งแต่ชั้นม.1-6 พบนักเรียนติดเชื้อ "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี" อธิการบดีเผยมีเด็กป่วย 5 ราย ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาทำความสะอาดทุกห้องเรียน กรมควบคุมโรคระบุแม้ไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์เอ แต่จะรุนแรงมากในกลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กเล็ก มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือมีโรคประจำตัว อัตราการเสียชีวิต 1 ต่อประชากร 1,000 คน หลักการป้องกันรักษาเหมือนไข้หวัดทั่วไป หมั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่สบายก็ใส่หน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีแหล่งชุมชน พักผ่อนให้เพียงพอ และไปพบแพทย์


          นายวิชาญ เลิศลพ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งหนังสือแจ้งหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 23-28 ม.ค.ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องจากมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและไม่ให้นักเรียนป่วยเป็นโรคดังกล่าวเพิ่มอีกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอหยุดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าวเพื่อพ่นยาและทำความสะอาดห้องเรียนให้ปลอดเชื้อและสะอาดต่อสุขภาพของนักเรียน โดยทางสาธารณสุขได้เข้ามาตรวจสอบและขอให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนตามระเบียบของทางสาธารณสุข


          รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานจากนายวิชาญว่าโรงเรียนสาธิตฯ ตรวจพบนักเรียนป่วยติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์บีจำนวน 5 ราย ทางโรงเรียนรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเพื่อจัดทีมเข้ามาตรวจหาเชื้อและฉีดยาป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว พร้อมทั้งสั่งการให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนควบคู่การแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทันที โดยปิดเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 23-28 ม.ค.


          อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต่อว่า ระหว่างที่ปิดเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้อง การประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาตรวจสอบ และขอให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนตามระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุข ทราบว่านักเรียนบางรายอาการดีขึ้นจนผู้ปกครองพากลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้ว ส่วนนักเรียนที่ติดเชื้อไข้หวัดเพิ่มเติมนั้นจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติม


          ด้าน นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตามปกติเมื่อใครป่วยไข้หวัดใหญ่ก็ควรหยุด การปิดโรงเรียนถือว่าเป็นการควบคุมโรคได้ดี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็ก ต้องปิดโรงเรียนย่านเมืองทองธานี มีเด็กป่วย 20 คน นอนรักษาในโรงพยาบาล 3-5 คน การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีกับไข้หวัด 2009 หากเทียบความรุนแรงจะพบว่าไข้หวัด 2009 มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์บี และปกติไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีนั้นได้บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล


          นพ.ทวีกล่าวว่า กลุ่มไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีมี 2 สายพันธุ์ย่อยคือวิกตอเรีย และยามากาตะ ปีนี้พบการป่วยในกลุ่มยามากาตะ และมีบรรจุอยู่ในวัคซีนรวม คาดว่าอาจไม่ได้รับวัคซีน ส่วนอัตราป่วยไข้หวัดใหญ่ของปี 2557 และ 2558 จะไม่แตกต่างกันเพราะมีอากาศหนาวในช่วงต้นปีเหมือนกัน แต่ความรุนแรงจะแตกต่างกัน ดังนั้น ใครป่วยไข้หวัดใหญ่ควรหยุดพักผ่อนเพื่อลดการแพร่โรค โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ใหญ่ควรหยุด


          ส่วน นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์ อาทิ เอ บี เป็นต้น ในกรณีของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลอยู่แล้ว ไม่ได้มีความรุนแรงมากไปกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ อาจจะรุนแรงมากในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ มีโรคประจำตัว แต่อัตราการเสียชีวิตต่ำมากๆ ไม่ถึง 1 คนต่อประชากร 1,000 คน


          นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ตามมาตรฐานการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้กำหนดให้ต้องปิดสถานที่ที่พบผู้ป่วยเป็นไข้หวัด อาจจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป อย่างกรณีโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สั่งปิดโรงเรียนหลังพบผู้ป่วยหลายราย ส่วนแนวทางในการป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีก็เหมือนกับการดูแลรักษาไข้หวัดทั่วๆ ไป หมั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่สบายก็ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีในแหล่งชุมชน พักผ่อนให้เพียงพอ และไปพบแพทย์ตามปกติ


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต        

Shares:
QR Code :
QR Code