ไขข้อข้องใจ ติดโควิด-19 ทางตา

ที่มา : เดลินิวส์


ไขข้อข้องใจ ติดโควิด-19 ทางตา thaihealth


แฟ้มภาพ


ในทุกการระบาดของโรคต่าง ๆ เรามักได้ยินคำว่าโรคบางโรคสามารถ "แพร่เชื้อทางตา" รวมถึงกรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ทั้ง ๆ ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ


นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ไขข้อข้องใจให้ฟังว่า การติดเชื้อทางดวงตาจะมี 2 ลักษณะ คือ


1. เชื้อโรคที่มุ่งโจมตีให้เกิดอันตรายกับดวงตา เช่น โรคตาแดง ถ้าเชื้อโรคเข้าเยื่อบุในดวงตาก็ทำให้ตาอักเสบตาแดงได้ ในส่วนนี้ก็ตรงไปตรงมา


2. เชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจ ตรงนี้ติดจากตาได้อย่างไรนั้น ต้องชี้แจงว่า ระหว่าง "ดวงตา" กับ "โพรงจมูก" จะมีช่องที่เชื่อมต่อถึงกันอยู่ เรียกว่า "ท่อระบายน้ำตา" ซึ่งจะเห็นว่าเวลาคนเราร้องไห้จะมีน้ำมูกไหลด้วย ดังนั้น เมื่อรับเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจมาที่ดวงตา ก็จะส่งต่อเชื้อเหล่านี้เข้ามาตามท่อระบายน้ำตาลงสู่โพรงจมูกและทางเดินหายใจต่อไปนั่นเอง


แต่เนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไวรัสที่ไม่ได้ลอยอยู่ ในอากาศโดยลำพัง แต่จะมากับเสมหะ หรือน้ำลายของผู้ป่วย เวลาไอ หรือจาม ดังนั้นโอกาสที่คนปกติเมื่อเดินไปในที่ชุมชนแล้ว จะมีไวรัสลอยมาติดเยื่อบุตาขาว หรือมีปริมาณมากจนไหลลงท่อระบายน้ำตานั้น เป็นไปได้น้อยมาก และยังไม่มีรายงานการติดด้วยวิธีนี้ จึงไม่จำเป็นต้องสวมแว่นตาเพื่อป้องกันเชื้อโรคแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม โอกาสที่เชื้อจะติดผ่านเยื่อบุตาลงไปสู่โพรงจมูกได้สำคัญคือ "มือ" เช่น ถ้าคนป่วยเอามือมาปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม แล้วไปจับสิ่งของต่าง ๆ อาทิ ราวบันได ลูกบิดประตู หรือตามที่ ต่าง ๆ แล้วคนทั่วไป สัมผัสเชื้อนั้นแล้วไม่ล้างมือ เอามาขยี้ตาก็มีโอกาสติดเชื้อผ่านช่องทางนี้ได้


สอดคล้องกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่รณรงค์ให้คนไทยใส่ใจกับ "สุขลักษณะพื้นฐาน" อย่างการ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งได้อย่างมาก พญ.พรรณพิมล ระบุว่า การปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานนั้น ความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ดี และถ้าดูจากพฤติกรรมของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าดีขึ้น มีการรับประทานอาหารปรุงสุกมากขึ้น


ประการต่อมาคือการใช้ช้อนกลาง เวลาต้องรับประทานอาหารร่วมกับคนหมู่มาก จะเป็นตัวที่ ช่วยตัดการติดเชื้อทางน้ำลายจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง โดยโรคติดต่อทางน้ำลายที่สำคัญ ๆ คือ 1. ไข้หวัดใหญ่ 2. คอตีบ 3. คางทูม 4. วัณโรค 5. โปลิโอ 6. ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นต้น


ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าการใช้ช้อนกลางร่วมกันแล้วพาลไปมีความเสี่ยงทำให้เกิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่นั้น ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องแนะนำให้ "ล้างมือบ่อย" ซึ่งการล้างมือถือเป็นมาตรการสำคัญที่ควรทำให้เป็นนิสัย ต้องทำก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ


"พฤติกรรมการล้างมือของคนไทยถือว่าดีขึ้น แต่เพียงครึ่งเดียว อยากให้มากกว่านี้ ซึ่งปัญหาที่ยังมีคนล้างมือน้อยอยู่ เหมือนว่าเรายังไม่คุ้นชิน เพราะสำรวจในเด็กพบว่าถ้าในโรงอาหารไม่มีจุดสำหรับล้างมือแล้วหวังว่าเด็กจะเดินไปห้องน้ำล้างมือมีน้อยมาก แต่หากจัดให้มีที่ล้างมือไว้แล้วเด็กก็จะล้าง และเมื่อทำบ่อย ๆ ก็จะติดเป็นนิสัยเอง" อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้าย.

Shares:
QR Code :
QR Code