‘ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.’ สู้เบาหวาน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


‘ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.’ สู้เบาหวาน thaihealth

แฟ้มภาพ


สสจ.สมุทรปราการ แนะเคล็ดลับปฏิบัติตนลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน เตือนควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยง


นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญเพื่อการรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2559 นี้คือ   “เบาหวาน…รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม”  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคเบาหวาน  มีความรู้ ความเข้าใจถึงสัญญาณเตือนและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ทั้งนี้เคล็ดลับแห่งการลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน คือ “ใส่ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.” 


จาก ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 422 ล้านคน  และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1.5 ล้านคน ส่วนประเทศไทย ปี 2558 พบมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน จำนวน 11,665 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 32 ราย สำหรับปัจจัยเสี่ยงได้แก่การรับประทานอาหารไขมันสูง การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคนี้ อาการที่พบบ่อยคือปัสสาวะบ่อย  หิวน้ำมาก เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด สายตาพร่ามัว และเป็นแผลหายช้า


การปฏิบัติตนป้องกันโรคยึดหลัก คือใส่ใจ 3 อ.บอกลา 2 ส. ได้แก่ อ.อาหาร  เลือกรับประทานอาหารที่ไม่หวาน มันน้อย และเค็มน้อย ชิมก่อนเติมเครื่องปรุง กินผักหลากสีและผลไม้สดที่ไม่หวานจัดเพิ่มขึ้น  กินอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน บริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำไม่ควรเกิน 1 ช้อนชาต่อวัน และน้ำตาลไม่เกิน 4-6 ช้อนชาต่อวัน อ.ออกกำลังกาย วันละ 30-60 นาที อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ อ.อารมณ์  ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เช่นทำงานอดิเรก ปรึกษากับผู้ที่ไว้วางใจได้ เป็นต้น  ส. ไม่สูบบุหรี่  ควรงดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงจากสถานที่มีควันบุหรี่ และ  ส. ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอแนะนำประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ควรไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง และเพื่อประเมินความเสี่ยงได้แก่  ค่าความดันโลหิต รอบเอว น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ทั้งนี้ขอรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ