ใช้หน้ากากอนามัยเป็นสื่อบอกความห่วงใยกันและกัน

 

ใช้หน้ากากอนามัยเป็นสื่อบอกความห่วงใยกันและกัน

 

  

คุณรู้หรือไม่…

 

 

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่จะมีเชื้อโรคอยู่ในละอองเสมหะ น้ำลาย และน้ำมูก เมื่อผู้ป่วยไอ หรือจาม เชื่อโรคจะแพร่กระจายได้ในระยะ 1 5 เมตร ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยจะมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย การสมหน้ากากอนามัยจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

ดังนั้น หากเราต้องการให้คนที่เรารักปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จึงควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อบอกความห่วงใยกับคนที่เรารัก

 

 

มาทำหน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ

 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

 

1. กรรไกรตัดผ้า

 

2. ด้ายและเข็มเย็บผ้า

 

3. ผ้าฝ้าย ผ้ายืด หรือผ้าสาลูเนื้อแน่นกว้าง 6 นิ้วครึ่ง ยาว 7 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ชิ้น

 

4. ยางยืดหรือไส้ไก่ สำหรับทำหู ความยาว 7 นิ้ว จำนวน 2 เส้น

 

 

วิธีการทำ

 

 

1. นำผ้าที่เตรียมไว้มาพับครึ่งตามความยาวของผ้าแล้วพับจีบทวิช ขนาด 1 นิ้ว ตรงกลางผ้า กลัดเข็มหมุดหรือเนาตรึงไว้ (ตามภาพที่ 1 5) ทำอีกชิ้นเช่นเดียวกัน

 

2. นำผ้าที่พับไว้ตามข้อ 1 มาวาง โดยหันด้านนอกขึ้น และนำบางยืดมาวางที่มุมผ้าด้านกว้างข้างบนและข้างล่างด้านละ 1 เส้น กลัดเข็มหมุดหรือเนาตรึงไว้ (ภาพที่ 6)

 

3. นำผ้าที่พับไว้อีกชิ้นมาวางซ้อนกับผ้าชิ้นแรกที่ตรึงยางยืดไว้ โดยหันผ้าด้านนอกชนกันแล้วเย็บจักรหรือด้นถอยหลังรอบผ้าสี่เหลี่ยม ให้ห่างจากริมผ้าด้านละครึ่งเซนติเมตร โดยเว้นช่องว่างไว้กลับตะเข็บประมาณ 1 นิ้ว (ภาพที่ 7)

 

4. ขลิบผ้าตรงมุมทั้ง 4 มุม ให้ใกล้กับรอยเย็บ (เพื่อเวลากลับตะเข็บจะได้เรียบร้อยสวยงาม) ตามภาพที่ 8 แล้วกลับตะเข็บตรงช่องที่เว้นไว้

 

5. สอยปิดช่องที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย (ภาพที่ 9)

 

 

วิธีทำไส้ไก่ (แทนยางยืด)

 

1. ตัดผ้าเป็นชิ้นยาว 15 16 นิ้ว กว้าง 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 เส้น

 

2. พับริมผ้าเข้าหากันตามความกว้างแล้วทบอีกครั้ง

 

3. เย็บตามแนวยาวตลอดจนสุดผ้า

 

4. นำผ้าที่ได้ทั้ง 4 เส้นมาเย็บติดมุมทั้ง 4 มุมแทนยางยืด

 

 ใช้หน้ากากอนามัยเป็นสื่อบอกความห่วงใยกันและกัน

 

วิธีใช้หน้ากากอนามัย

 

1. ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัย

 

2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก

 

3. หน้ากากที่ทำด้วยกระดาษ ควรเปลี่ยนวันละครั้ง และทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วในถังขยะที่มีฝาปิด ส่วนหน้ากากที่ทำด้วยผ้า สามารถซักด้วยน้ำและผงซักฟอกตากแดดให้แห้งแล้วนำมาใช้ได้อีก

 

4. หากหน้ากากขำรุดหรือเปรอะเปื้อนควรเปลี่ยนใช้อันใหม่

 

5. เพื่อป้องกันโรคให้ได้ผล นอกจากใช้หน้ากากอนามัยแล้วควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

 

 

Update: 11-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ