โอกาสการศึกษาของเด็กที่ตั้งครรภ์วัยเรียน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


โอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ตั้งครรภ์วัยเรียน thaihealth


แฟ้มภาพ


พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยจะเน้นการให้สิทธิแก่วัยรุ่นเรื่องการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรโอกาสในการได้รับการศึกษา


          วันนี้ ( 2 ส.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยจะเน้นการให้สิทธิแก่วัยรุ่นเรื่องการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรโอกาสในการได้รับการศึกษา ว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยเปิดโอกาสให้เด็กมาเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ตามปกติ แต่กลับพบว่าเด็กส่วนใหญ่จะไม่กล้ามาเรียนร่วมกับเพื่อนเกิดความอับอาย รวมถึงสรีระทางร่างกายทำให้มาเรียนลำบากจึงทำให้เด็กต้องเลิกเรียนกลางคัน ดังนั้น ที่ผ่านมา สพฐ.จึงได้มีการทำงานในเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ให้เด็กกลุ่มนี้มาเรียนหนังสือระหว่างตั้งครรภ์ และเด็กเหล่านี้ก็ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่


          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนนั้น ตนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต้องดูที่ต้นเหตุ คือ ครูประจำชั้น และระบบการแนะแนวในโรงเรียนจะต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กอย่างถูกต้อง และหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้ที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนให้ได้ สำหรับการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ตนขอศึกษารายละเอียดก่อน โดยจะไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกฎกระทรวง ศธ.เดิมที่มีอยู่


 

Shares:
QR Code :
QR Code