โหวตหนัง ส่งเสริมประเพณี

/data/content/23594/cms/abekmoprw458.jpg

         คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ขอเชิญร่วมลงคะแนนตัดสินผลงานภาพยนตร์สั้น ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยโหวดผ่านทางเว็บไซต์ www.youtube.com ติดตามและโหวดภาพยนต์ได้ที่ http://www.senate.go.th/ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 มีนาคม 2557 เวลา 16.30 น.

 

         ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ