โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี

เรื่องโดย :  ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย team content www.thaihealth.or.th


ขอบคุณข้อมูลจาก :  คู่มือโรงแรมปลอดบุหรี่ “green leaflet” โครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิใบไม้เขียว สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 


โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


บุหรี่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเป็นโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ผู้สูบจะได้รับผลกระทบ และเป็นโรคต่างๆ มากมายเช่นกัน


ดังเช่นการดำเนินงานของมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พบว่าการสูบบุหรี่ในสถานบริการต่างๆ จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบโดยตรง และยังเกิดผลเสียต่อธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านโรงแรมที่เป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงดำเนินโครงการ “โรงแรมปลอดบุหรี่” เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวมีมาตรฐานสำหรับความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพของแขกที่มาพัก ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงานให้ปลอดจากควันบุหรี่ด้วย


โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealthอย่างไรก็ตามก็ได้มีการประกาศจากกระทรวงสาธารณะสุข ให้คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดให้พื้นที่ สาธารณะบางส่วนเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.กำหนดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% ทั้งในและนอกอาคาร 2.จัดพื้นที่นอกอาคารไว้เฉพาะเป็น “เขตสูบบุหรี่” และ3.เป็นสถานที่สูบบุหรี่ในอาคาร เฉพาะเขตพื้นที่ที่จัดไว้ให้


ดังนั้นการเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงานหรือผู้ให้บริการของโรงแรม เพื่อให้โรงแรมปลอดจากบุหรี่อย่างครบถ้วน ด้วยแนวทางสร้างความร่วมมือของพนักงานปลอดบุหรี่


1.จัดทำข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์ถึงโทษของบุหรี่ให้แก่พนักงานได้ทราบกัน


2.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานเลิกหรือลดการสูบบุหรี่


3.จัดทำข้อควรปฏิบัติให้กับการเป็นพนักงานปลอดบุหรี่ และพนักงานที่สูบบุหรี่ได้ทราบ


4.แนะนำสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ให้กับพนักงานต้องการเลิกบุหรี่หรือให้พนักงานได้ทราบ


5.เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ smoke free hero เพื่อผลักดันให้เลิกบุหรี่โรงแรมปลอดบุหรี่ หนุนคนไทยสุขภาพดี thaihealth


นอกจากการดูแลภายในอย่างพนักงานที่ปลอดจากบุหรี่แล้ว พื้นที่ส่วนให้บริการลูกค้าและแขกต้องปลอดบุหรี่ด้วย ดังนี้ 1.เฉลียงและระเบียงของห้อง 2.ร้านค้า /ห้องโถงร้านค้าภายในโรงแรม 3.ห้องรับแขก 4.อาคารจอดรถ 5.ห้องหรือสถานที่สันทนาการ 6.ห้อง/สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม 7.ห้องหรือสโมสรเด็ก 8.ศาลาพักผ่อน 9.ทางเดินหรือลู่วิ่ง 10.สถานที่หรือห้องอำนวยความสะดวกของลูกค้าและแขก 11.ล็อบบี้ 12.ทางเดินและในสวน 13.ห้องจัดเลี้ยง 14.เรือ/รถโดยสาร/ท่ารถ/ท่าเรือ 15.ห้องโถงแผนกต้อนรับ และ 16.สปาและสถานที่ออกกำลังกาย


ในที่สุดแล้วการเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ก็ต้องเกิดจากการร่วมมือกัน ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 1,200 แห่ง เพราะเห็นว่าบุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควันบุหรี่ยังกระทบต่อร่างกายของพนักงานและลูกค้าที่ไม่สูบอีกด้วย 

Shares:
QR Code :
QR Code