โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ร่วมรณรงค์ “ Pattaya Car Free Week”

 

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ร่วมรณรงค์ “ pattaya car free week”

 

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำโดย ชัชวาล ศุภชยานนท์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย ประเวศ อรรคนิมาตย์ ประธานโครงการใบไม้เขียวของทางโรงแรม นำทีมพนักงานร่วมขบวนปั่นจักรยานรณรงค์สัปดาห์ลดการใช้รถยนต์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา “pattaya car free week” ซึ่งจัดขึ้นเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก มูลนิธิใบไม้เขียว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ลดการใช้รถยนต์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา “pattaya car free week” รณรงค์ด้วยการปั่นจักรยานไปรอบๆเมืองพัทยา โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมจากชมรมจักรยานและจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในเขตพัทยา ซึ่งการเดินทางโดยจักรยานจะช่วยลดก๊าชเรือนกระจก อีกทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจเกิดความตื่นตัวและได้เล่งเห็นถึงความพยายามในการช่วยลดภาวะโลกร้อนของชาวเมืองพัทยา

อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จัดกิจกรรมลดการใช้รถยนต์ในเขตเมืองพัทยา หรือ pattaya car free week ด้วยมีเจตนาเพื่อจะส่งเสริมการใช้จักยานในเขตเมืองพัทยาอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พัทยาน่าอยู่มากขึ้น และการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เมืองพัทยามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและน่าท่องเที่ยว เมืองพัทยามีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานในการท่องเที่ยวและการเดินทางในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดให้มีการสร้างการเดินทางที่สะดวกเพื่อรองรับการเดินทางโดยจักรยานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้าางจิตสำนึกการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ที่จะถึงนี้ จะจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานชื่อ mid-night bicycle และขอบคุณทุกๆภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือร่วมใจในวันนี้ที่เป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนที่สำคัญในธุรกิจท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้พัทยา เป็นเมืองน่าอยู่

 

 

ที่มา : press release

Shares:
QR Code :
QR Code