โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ผาแหน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ผาแหน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย thaihealth


สภาผู้นำบ้านแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จับมือ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. ผุดโรงเรียนผู้สูงอายุ ลดความเครียดให้คนแก่จากภาวะถูกทอดทิ้ง-ครอบครัวมีหนี้สิน เน้นสอน 3 วิชาหลัก สุขภาพ-เกษตร-ภูมิปัญญา ขณะที่เทศบาล รับลูกเตรียมใช้เป็นต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นให้ครอบคลุมทั้งตำบลออนใต้


โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ผาแหนจะเปิดเรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00-15.00 น. และทุกวันพุธกับวันศุกร์ ทางสภาผู้นำและคณะทำงานจะประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและเตรียมการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ตามโครงการครอบครัวอบอุ่นบ้านแม่ผาแหน


โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ผาแหน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย thaihealth


นายประเวศน์ โปธิตา นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้ ย้ำว่าโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ผาแหน คือการนำร่องยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย อาศัยทุนเดิมที่มีในท้องถิ่น คือบุคลากรที่เป็นข้าราชการเกษียณ เช่น อาจารย์ ทหาร ตำรวจ ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังเปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ หากอยู่เฉยๆ อาจเป็นโรคซึมเศร้า ถ้าเข้ามาสอน หรือถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นได้ ก็เท่ากับสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชนท้องถิ่น ย่อมมองเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง


ทั้งนี้ จะพยายามขยายโรงเรียนผู้สูงอายุไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ เนื่องจากทั้งตำบลมี 11 หมู่บ้าน ประชากรรวม 5,000 กว่าคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุมากถึง 1,100 คน และจากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าชาวบ้านใน อ.สันกำแพง มีหนี้สินกับธนาคารแห่งหนึ่งถึง 800 กว่าล้านบาท แต่เฉพาะ ต.ออนใต้ เพียงตำบลเดียว ยอดหนี้สูงกว่าตำบลอื่นๆ รวมกันทั้งอำเภอ โรคเครียด และซึมเศร้า จึงเป็นปัญหาที่ติดตามมาอย่างหนีไม่พ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มักจะถูกทอดทิ้งไว้ภายในบ้าน


โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแม่ผาแหน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code