โรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ที่มา : แฟนเพจมั่นใจ คนไทยต้องการ "โรงเรียนปลอดบุหรี่"


ภาพประกอบจากแฟนเพจมั่นใจ คนไทยต้องการ "โรงเรียนปลอดบุหรี่"


โรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ภาคเหนือ thaihealth


เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลงพื้นที่ภาคเหนือ


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ : พื้นที่ภาคเหนือ และมอบป้ายและเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ อีกทั้ง ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนากำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ ได้มาให้ข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของเยาวชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code