โรงพยาบาลทั่วไทย ร่วมแก้วิกฤตโรคหัวใจ

/data/content/25310/cms/e_ehklmqsuxy37.jpg

        กรมการแพทย์ร่วมมือเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วไทย แก้ปัญหาวิกฤตโรคหัวใจ  แนะสัญญาณวิกฤติหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บร้าวไปบริเวณแขนซ้าย คอ ไหล่  มีเหงื่อออกทั่วร่างกาย ต้องรีบไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด

        นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Attack)” ว่า จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2553 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  เป็นจำนวนถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.2% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด 

        สำหรับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทยประมาณปีละ 37,000 ราย ในระหว่างปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 ราย โดยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน  ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทยจะมีอัตราตายสูงกว่าที่อื่นประมาณ 4-6 เท่าจากปัญหาดังกล่าวกรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอกจึงได้จัดทำโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Attack)” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายที่สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบเครือข่ายการบริการ (Service Plan)

        สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการกำหนดพื้นที่บริการและระบบส่งต่อที่ชัดเจน สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐาน  ประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ (heart team) ช่องทางด่วน (Fast track) เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการรักษาผู้ป่วยให้รวดเร็ว ทันเวลาและมีมาตรฐาน  เพื่อลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจในทุกกลุ่มวัยไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน  รวมทั้งการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันให้ได้รับยาละลายลิ่มเลือดหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ  มากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2557 และมากกว่าร้อยละ 70 ในปี  2560

          แพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก เปิดเผยว่า โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Attack)” มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน มีการส่งต่อระบบเครือข่ายตั้งแต่โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยการอบรมให้ความรู้ แพทย์ พยาบาล ผลิตตำรามาตรฐานการรักษา และคู่มืออ่านคลื่นหัวใจ (EKG) รวมถึงให้คำแนะนำการป้องกันและรักษาโรค หรือภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การสูบบุหรี่ ความเครียด ไม่ออกกำลังกาย ไม่กินผักผลไม้ โรคอ้วนลงพุง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน ในการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีห่างไกลจากโรคผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557 พบว่า มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 185 แห่ง  จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการ 13,390 ราย เสียชีวิต 1,088 ราย คิดเป็น 8.13% รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 2,101 ราย เสียชีวิต 191 ราย  คิดเป็น 9.09 % รักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) 2,199 ราย  เสียชีวิต 95 ราย  คิดเป็น 4.32% 

           สำหรับอาการเตือนในกลุ่มโรคหัวใจ คือ ใจสั่น หัวใจเต้นแรง เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง หน้ามืดเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ นอนราบไม่ได้ ต้องยกศีรษะสูง/เหนื่อยตอนกลางคืน ริมฝีปากและมือเท้าเขียว บวมทั้งตัวโดยเฉพาะขา เส้นเลือดที่คอโป่งพอง ท้องโต ตับโตไม่ทราบสาเหตุ ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ ส่วนอาการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนั้นสังเกตได้ คือ มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บร้าวไปบริเวณ แขนซ้าย คอ ไหล่  มีเหงื่อออกทั่วร่างกาย เป็นสัญญาณวิกฤติที่ผู้ป่วยจะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที 

          ทั้งนี้ การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทำจิตใจให้แจ่มใสเพื่อลดความเครียด งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถลดการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้

 

 

         ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์ 

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

 

Shares:
QR Code :
QR Code