โรงบ่มอารมณ์สุข ธรรมดี 1 วัน

          กลุ่มอาสา“โรงบ่มอารมณ์สุข”ร่วมกับวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารขอเชิญชวนจิตอาสามาร่วมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี ในวันที่ 28 มิถุนายน 57 เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

/data/content/23980/cms/e_bejmrstv1346.jpg

          โดยร่วมด้วยช่วยกัน ขนย้ายกระถางต้นไม้ สิ่งของ และปรับปรุงพื้นที่ ในบริเวณวัดระฆังฯ เพื่อประปรุงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เข้ามร่วม แต่ตัวมิดชิด ตามกาลเทศะ

          สมัครผ่านระบบธนาคารจิตอาสา ที่เว็บไซต์  http://jitarsabank.com/event/view/773   อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงบ่มอารมณ์สุข ธรรมดี 1 วัน   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง) E-mail: [email protected]    หมายเลขโทรศัพท์ : 081-515 8564

 

 

           ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา 

           ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code