โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

 โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

 

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

 

 โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

 

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

 

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

โรค มือ เท้า ปาก เรื่องง่ายๆ ที่ควรรู้

ที่มา: สำนักโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข

 

 

Update:14-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code