โรคไม่ติดต่อ “ภัยเงียบของคนวัยทำงาน”

 

NCDs ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย ชม. ละกว่า 37 คน หรือ 320,000 คน /ปี

รู้หรือไม่‼ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เกิดขึ้นในวัยทำงานมากที่สุด ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคนั้น มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง

Fit@HOME โครงการส่งเสริมคุณภาพคนทุกวัย ยุค New Normal ชวนวัยทำงานใส่ใจสุขภาพ ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เน้นการกินผักและผลไม้ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ป้องกันโรค NCDs

Shares:
QR Code :
QR Code