โรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน

ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


 


โรคไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน  thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก คาดว่าในปี 2562 นี้ โรคไข้เลือดออกจะมีแนวโน้มระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด และมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่อายุมากกว่า 15 ปี หรือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน เป็นต้น ขอแนะนำประชาชน หากมีคนในครอบครัวป่วย มีไข้สูงเกิน 2 วัน แล้วไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว และห้ามซื้อยากินเอง


นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอให้ทุกคนป้องกันตนเองอย่าให้ถูกยุงกัดและอย่าให้ยุงเกิด และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ปิดฝาภาชนะสำหรับใส่น้ำ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ การใช้สเปรย์กระป๋องเพื่อฉีดพ่นยุง หรือทายากันยุง ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว กลุ่มเด็กนักเรียนมีโอกาสถูกยุงกัดและป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ จึงฝากเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในโรงเรียน และขอให้โรงเรียนมีการให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธงทุกโรงเรียน เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และหากคนในครอบครัวป่วย  มีไข้สูงเกิน 2 วัน แล้วไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว และไม่ควรซื้อยากินเอง เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ต้านการอักเสบ ปวดข้อ  ได้แก่ ยาแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน ยานาพร็อกเซน ไดโคลฟีแน็ค เพราะจะทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น เกิดภาวะช็อค ทำให้เสียชีวิตได้  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code