โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต์

ที่มา : คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระภิกษุตามแนวพระพุทธศาสนา โดย สสส.


โรคเหงือกอักเสบ หรือโรคปริทันต์  thaihealth


แฟ้มภาพ


เหงือกปกติ มีขอบบาง ปกคลุมและแนบกับคอฟัน มีสีชมพูซีดหรือมีสีคล้ำตามสีผิวของแต่ละคน เหงือกอักเสบ มีสีแดงจัด เป็นมันวาว บริเวณขอบเหงือกกจะบวมยื่นเลยขอบฟันออกมา แต่ไม่แนบกับคอฟัน เลือดออกง่าย เมื่อใช้มือกดจะเจ็บ บางครั้งอาจมีหนองไหลออกมา


สาเหตุ เกิดจากการขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาช่องปาก ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ในแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่บริเวณขอบเหงือกขยายตัวและปล่อยสารพิษออกมา สารพิษนี้จะซึมไปตามขอบเหงือก ถ้ามีหินปูนใต้เหงือกด้วย การอักเสบจะลุกลามเร็วขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาบริเวณเนื้อเยื่อและกระดูกที่หุ้มรากฟันจะถูกทำลายไปในที่สุด บริเวณที่มีคราบจุลินทรีย์จะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการย้อมสีฟัน


หินปูน เกิดจากแร่ธาตุในน้ำลาย คือ แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุอื่น ๆ ตกตะกอนรวมกับแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่รอบตัวฟัน เกิดเป้นก้อนแข็งอยู่รอบ ๆ ตัวฟัน มีผิวขรุขระ เป็นที่สะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น


การรักษา โดยการขูดหินปูนออก รักษาความสะอาดเหงือกและฟัน โดยการแปรงฟันถูกวิธีและใช้ไหมขัดซอกฟันเป็นประจำ

Shares:
QR Code :
QR Code