โรคเสพติดความสำเร็จภัยใกล้ตัวกระทบสุขภาพจิต

ที่มา: คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปัจจุบัน คอนเทนต์จากสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน หนึ่งในคอนเทนต์ที่คนไทยนิยมทำและดูกันอย่างมากคือ “คอนเทนต์ที่แสดงถึงความสำเร็จ” โดยจะผ่านขึ้นฟีดโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้คนเป็น “โรคเสพติดความสำเร็จจากโซเชียลมีเดีย” ได้

หลายๆ คนที่ได้ดูคอนเทนต์ก็ลืมไปว่า จริงๆ แล้ว ชีวิตของคนเราก็ไม่ได้เจอแต่ความสำเร็จเสมอไป แต่คนส่วนมากมักจะเปิดเผยด้านความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเท่านั้นเอง เราจึงเห็นแต่คนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบเต็มไปหมด จนนำมาเปรียบเทียบ สร้างความกดดันและความเครียดให้กับตัวเอง เกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิตและกลายเป็นสภาวะซึมเศร้าจนอาจรุนแรงถึงขั้นคิดทำร้ายตัวเองได้

จากรายงานการฆ่าตัวตายสำเร็จจากใบมรณะบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2564 พบว่าช่วงวัยทำงาน ซึ่งมีอายุ 25-44 ปี เป็นช่วงวัยที่อัตราการฆ่าตัวตายถึงร้อยละ 42.9  ซึ่งจากสถิติการใช้ social media ในประเทศไทย รายงานโดย Digital Stat 2022 ระบุว่าเป็นช่วงวัยที่ใช้ social media มากที่สุด รวมกันถึงร้อยละ 71.7 เลยทีเดียว

เราต้องตระหนักถึงการป้องกันเพื่อปกป้องจิตใจของตัวเราเองให้มาก แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว เราจึงต้องมองหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาบริการทางสุขภาพจิตหรือทำ “โซเชียลดีท็อกซ์” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อลดการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลง การสะสมความกดดันและความเครียดไว้ในตัวเราก็จะลดลงไปด้วย

ยังมีอีกหลายบทความทางสุขภาพที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านได้อ่านกันใน “รายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2566” สามารถอ่านฟรีได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่www.thaihealthreport.com หรือติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางอีเมลได้ที่ thaihealthipsr@asdf31

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม:

  • สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ (2566, 14 มกราคม). “ดีท็อกซ์” โซเชียลมีเดีย. https://www.bangkokbiznews.com/columnist/980611.
  • โรงพยาบาลเพชรเวช (2564, 21 ธันวาคม). Social Addiction ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ. https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Social-Addiction-Affects-Mental-Health.
  • ACU PAY Thailand. เปิด 5 สถิติการใช้ Social Media ในประเทศไทย 2022. https://acuthai.com/สถิติการใช้-social-media-2022/.
Shares:
QR Code :
QR Code