โรคหูติดเชื้อ… ร้ายแรงกว่าที่คิด !

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


โรคหูติดเชื้อ... ร้ายแรงกว่าที่คิด ! thaihealth


แฟ้มภาพ


          บางคนอาจเคยมีอาการปวดในหู โดยที่ไม่รู้สาเหตุหรือไม่? โดยจะต้องทนกับอาการทรมานเมื่อปวดหู ซึ่งโรคของหู เป็นได้ทั้งหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นในเมื่อใดที่มีความผิดปกติของหูเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์ เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังหรือติดเชื้อได้ หรือถ้ารุนแรงอาจถึงขั้นต้องทำการผ่าตัด อย่าง “โรคหูชั้นกลางติดเชื้อ” ใครจะคาดคิดว่าเป็นโรคที่ต้องพึงระวังอย่างมาก


          แพทย์หญิงนภัสถ์ ธนะมัยนายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ให้ข้อมูลว่า โรคหูติดเชื้อนั้นเป็นได้ทั้งหูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน โดยโรคหูชั้นกลางติดเชื้อ หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันคือ “หูน้ำหนวก” ผู้ที่เป็นโรคนี้ เริ่มต้นจะมีอาการปวดหูมาก อาจจะมีไข้ และต่อมามีน้ำหนองหรือน้ำข้นขุ่น ไหลออกจากหู อาการปวดหูทุเลาลง เนื่องจากหนองแตกทะลุเยื่อแห้วหูออกมาเปรียบเสมือนการระบายหนอง ผู้ป่วยอาจมีปัญหาทางการได้ยินบกพร่องได้


          ปัจจัยเสี่ยงของโรคหูติดเชื้อทั่วไป คือ 1.น้ำเข้าหู อาจจะมาจากการอาบน้ำหรือว่ายน้ำ 2.การได้รับบาดเจ็บในหูซึ่งเกิดจากการแคะหู หรือปั่นหูรุนแรงเกินไป 3.การมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปในหู รวมทั้งการมีขี้หูอุดตันมากเกินไป 4.การเป็นหวัด เนื่องจากหูชั้นกลาง กับจมูกมีท่อที่เชื่อมกัน เรียกว่าท่อปรับความดัน ทำให้เวลาเราเป็นหวัด เชื้อโรคในจมูกผ่านเข้าสู่หูชั้นกลางได้


          สังเกตอาการเบื้องต้นโรคหูติดเชื้อ คือ มีอาการปวดหู, มีน้ำหนอง หรือน้ำขุ่นๆ ไหลออกจากหู และประสิทธิภาพในการได้ยินลดลง เมื่อมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและป้องกันอาการที่รุนแรงมากขึ้นโดยความรุนแรงของโรคหูติดเชื้อนี้ อาจส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน หรืออาจสูญเสียการได้ยิน หากการติดเชื้อจากหูชั้นกลางรุนแรงลามไปถึงหูชั้นในและไม่ได้ทำการรักษาที่ถูกต้อง อาจลุกลามเข้าสู่สมอง ทำให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือฝีในสมอง ทำให้มีอาการปวดศีรษะรุนแรง จนนำไปสู่การเสียชีวิตได้


         ดังนั้น เมื่อสงสัยว่ามีการติดเชื้อของหู แนะนำมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าสาเหตุเป็นจากหูชั้นนอก หรือชั้นกลาง หรือชั้นใน โดยทั่วไปเมื่อมีการติดเชื้อของหูชั้นนอกหรือชั้นกลาง แพทย์จะจ่ายยาหยอดหู เพราะยาหยอดจะเข้าไปถึงบริเวณที่มีการติดเชื้อโดยตรง ทำให้การติดเชื้อทั้งในหูชั้นนอกและชั้นกลางหายสนิทได้ กรณีที่เป็นการติดเชื้อในหูชั้นกลาง หรือหูน้ำหนวก เมื่อหยอดยาจนแห้งสนิทดีแล้ว แพทย์อาจจะแนะนำการผ่าตัดเพื่อปิดเยื่อแก้วหูที่ทะลุ ซึ่งจะผ่าตัดด้วยการใช้กล้องขยาย หลังผ่าตัด จะมีผ้าและสำลีแพ็กไว้ในหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ทำให้การได้ยินยังไม่ปกติ ซึ่งแพทย์จะนัดมาเอาผ้าและสำลีออกให้หลังผ่าตัด2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ควรระวังไม่ให้น้ำเข้าหู งดการแคะ หรือปั่นหู โดยแพทย์จะนัดตรวจอาการเป็นระยะๆ จนหายเป็นปกติ


          ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพหู อย่างง่ายๆ คือ 1.ระวังไม่ให้น้ำเข้าหู ถ้าน้ำเข้าหูแล้ว ใช้ไม้พันสำลีเข้าไปซับได้ ไม่ปั่นหู 2.หลีกเลี่ยงการใช้ของแข็งแคะ หรือปั่นหูรุนแรง เพื่อลดอาการบาดเจ็บในรูหู ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อของหูชั้นนอกได้ 3.ดูแลความสะอาดภายในรูหู 4.เมื่อเป็นหวัดมีน้ำมูก ปวดหู ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดหูน้ำหนวก


        

Shares:
QR Code :
QR Code