โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้าม

ที่มา : แผ่นพับเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้ามจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยซ่อนเร้นที่หลายคนมองข้าม thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์การอนามัยโรคระบุว่าในปี ค.ศ.2008 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 17.3 ล้านคนทั่วโลก และในจำนวนนั้น เสียชีวิด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบราว 7.3 ล้านคน


ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น 20 เท่า แถมยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็ง30% ของผู้ป่วยมักไม่ปรากฏอาการ มารู้ตัวอีกทีก็เมื่อถึงขั้นรุนแรง


ออกกำลังกายช่วยได้จริงไหม?


จริง เพราะการออกกำลังกายช่วยเพิ่มสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 จากค่าเริ่มต้นก่อนออกกำลังกาย และช่วยลดโอกาสเสียชีวิตลงถึงร้อยละ 25 แถมอาการแน่นหน้าอกก้ลดลงเช่นกัน


Tip : ความหนักของการออกกำลังกายที่ปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นควรออกกำลังกายโดยมีอตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 20-30 ครั้ง/นาที จากขณะพัก หรือต่ำกว่า 120 ครั้ง/นาที


 

Shares:
QR Code :
QR Code