โรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ

ที่มา : ข่าวสด


โรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ป่วยเป็นภาวะน้ำคั่งในสมองมีจำนวนหลายแสนคนในประเทศไทย หากปล่อยทิ้งไว้อาจนำมาซึ่งทุพพลภาพในอนาคต


นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หน.สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมวิชาการสัญจร เรื่อง "โรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ" ที่ร.พ.บุรีรัมย์ ว่า โรคน้ำคั่งในโพรงสมองเป็นภาวะความผิดปกติทางสมองที่พบได้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นโพรงน้ำในสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นไปกดเบียดเนื้อสมอง ทำให้สมองทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ป่วยเป็นภาวะน้ำคั่งในสมองหลายแสนคนในประเทศไทย


อาการที่พบบ่อยคือ การเดินผิดปกติ ช้าลง ก้าวขาไม่ออก ยกขาไม่พ้นพื้น เดินซอยเท้า ทรงตัวไม่ดี ล้มบ่อย บางรายกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เข้าห้องน้ำไม่ทัน หนักขึ้นจะเริ่มพูดน้อย เสียงเบา สำลักน้ำและอาหารบ่อย ความจำเสื่อมลง โรคนี้เมื่อปล่อยทิ้งไว้อาจนำมาซึ่งทุพพลภาพในอนาคตจากการหกล้ม เลือดออกในสมอง การสำลักอาหารทำให้ปอดติดเชื้อ อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจตลอดจนเดินไม่ได้ ข้อติด แผลกดทับ และเสียชีวิตในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code