โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่คนไทยส่วนใหญ่มองข้าม

 

แพทย์เตือน คนไทยป่วยโรคความดันโลหิตสูง เผยเป็นภัยเงียบคุกคามชีวิต เหตุไม่มีอาการเตือน แนะไม่ควรบริโภคอาหารเค็มจัด หวานจัด มันจัด บริโภคผักและผลไม้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

นายแพทย์อุษฎางค์ รวยอาจิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของไทย เป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีอาการเตือน

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปี 2555 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วประเทศ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.4 ในส่วนจังหวัดสมุทรปราการพบว่า ในปี 2555 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 63,555 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.06 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ค่าความดันโลหิตตั้งแต่ 140-90 มิลลิเมตร ปรอทขึ้นไปถือว่ามีภาระความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ กรรมพันธุ์ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

ปัจจัยที่ควบคุมได้ ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด หวานจัด มันจัด ไขมันในเลือดสูง ภาวะเบาหวาน ขาดการออกกำลังกาย อ้วน เครียดเรื้อรัง สูบบุหรี่ และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อาการเตือน ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการเตือน ส่วนการป้องกันคือ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่เค็มจัด หวานจัด มันจัด เพิ่มผัก ผลไม้ที่มีรสไม่หวานให้มากขึ้น วันละครึ่งกิโลกรัมต่อวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาทีขึ้นไป 3-5 วันต่อสัปดาห์ ทำจิตใจให้สบาย งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ งดสูบบุหรี่ สังเกตอาการเตือน ถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปหรือที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code