‘โยคะ’ มากกว่าการออกกำลังกาย

featured

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ มีการจัดกิจกรรมจากสถาบันโยคะทั่วโลก เป็นการฝึกโยคะแบบมาราธอนทั่วโลก 24 ชม. เพื่อส่งต่อสันติภาพและหาทุนเพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ ในปีนี้ทางโยคะไทย (Thailand Yoga Society) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานวันโยคะโลก (World Yoga Day 2014) เพื่อช่วยระดมทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือผู้อพยพชาวซีเรียที่ค่ายลี้ภัยทางการเมือง วันโยคะโลกตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

ดูรายละเอียเดพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1dsGmRr

Shares:
QR Code :
QR Code