”โคลอสตรัม” น้ำนมเหลือง วัคซีนหยดแรกในชีวิตลูก

ที่มา : เดลินิวส์ 


''โคลอสตรัม'' น้ำนมเหลือง วัคซีนหยดแรกในชีวิตลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย ย้ำ ''โคลอสตรัม''ในน้ำนมแม่ดีที่สุด มีสารอาหารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อร่างกาย รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองให้กับทารก


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนคุณแม่มือใหม่ หรือ แม่ลูกอ่อนว่า โคลอสตรัม หรือน้ำนมเหลืองใน นมแม่ดีที่สุด เพราะเป็นเหมือนวัคซีนหยดแรกในชีวิตลูก สร้างภูมิคุ้มกัน มี Growth Factor สูงสมวัย “นมแม่” ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกในช่วง 6 เดือนแรก เพราะมีสารอาหารสำคัญครบถ้วนมากกว่า 200 ชนิด


โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า “หัวน้ำนม”คือ “โคลอสตรัม (Colostrums) หรือน้ำนมเหลือง” ซึ่งเป็นน้ำนมที่หลั่งออกมาในช่วง 24-36 ชั่วโมงแรกหลังการคลอดเท่านั้นที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ทำหน้าที่เสริมสร้างและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย


ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่า เด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ย่อยง่ายและถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทารก ซึ่งระบบการย่อยและดูดซึมอาหารยังพัฒนาไม่เต็มที่มากที่สุด


หลังจากทารกอายุครบ 6 เดือน เมื่อระบบย่อยและดูดซึมอาหารพัฒนาได้สมบูรณ์มากขึ้นแล้ว จึงให้เริ่มกินอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กล้วยน้ำว้า ไข่ ข้าว ผัก ผลไม้ และยังคงให้กินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่ไปจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น เพื่อช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code