โครงการ Sook Activity ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3

featured

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ห้องอาศรม ชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดงานจิบน้ำชายามบ่าย พูดคุยกับนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เกี่ยวกับ SOOK Activity2017 กิจกรรมดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุงสร้างสมดุลชีวิต ทั้งสุขภาพดี มีความสุขตลอดปี 2560

Shares:
QR Code :
QR Code