โครงการ Gen A 2016 พลังพลเมืองจิตอาสา

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” Gen A 2016 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code