โครงการ เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

featured

ภาพ บรรยากาศ โครงการ “เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ดึงเยาวชนขาดโอกาส พัฒนาวินัยและความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สสส. และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น ๑๐ กระทรวงแรงงาน

Shares:
QR Code :
QR Code