โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตามโครงการชุมชนต้นแบบประชาชน ลด ละ เลิกบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1NkbNOV

Shares:
QR Code :
QR Code