โครงการ คิด for คิดส์

สุดปัง! โลกสร้างเด็ก เด็กก็สร้างโลกได้

เพราะ…โลกยุคผันผวน หรือ VUCA World จะใช้ความรู้เดิม ๆ ไม่ได้อีกแล้ว

สสส. ชวนทุกคนรู้จัก !! ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว หรือ ศูนย์คิดฟอร์คิดส์ (Kid for Kids) ศูนย์นี้ได้วิจัยสำรวจชีวิต การเรียน การงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และทัศนคติของเยาวชน (Youth Survey) ให้ตรงโจทย์ ตรงใจ สู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่มาจากเสียงคนรุ่นใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code