โครงการเสริมพลังสร้างสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง

เสียงเป่าแคนของแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ไม่ได้แค่สะท้อนเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างเดียว แต่กำลังบ่งบอกได้ถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่กำลังจะถูกฟื้นขึ้นมา

Shares:
QR Code :
QR Code