โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนสถาพร

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ชุมชนสถาพร เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำงานในชุมชนเมืองใหญ่
แต่คณะกรรมการทุกคนที่มาร่วมมือกัน ก็ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
จนถึงวันนี้…แม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว แต่เราก็ยังคงเดินหน้าต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ