โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนติวานนท์พัฒนา (นนทบุรี)

ทุนสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) มันไม่ได้สร้างแค่กิจกรรมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเท่านั้น

ตลอดระยะเวลาในการทำโครงการฯ ได้เสริมสร้างพลังความสามัคคีให้พวกเราทุกคนในชุมชนอีกด้วย เช่นเดียวกับเรื่องราวของกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนติวานนท์พัฒนา (นนทบุรี)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ