โครงการสร้างเสริมสุขภาพเดือนพ.ย.เดินสายเหนือ-อีสาน

เน้นให้เห็นความสำคัญด้านสุขภาพสังคม

 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเดือนพ.ย.เดินสายเหนือ-อีสาน

          โครงการ “สุขสร้างได้ สร้างง่ายๆ ทุกครอบครัว” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพสังคมคือ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข, ด้านสุขภาพกาย คือ ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และด้านสุขภาพใจคือการทำให้ชีวิตมีความสุข ความพอใจ ความสมหวัง

 

ดังแนวความคิด”สุขสร้างได้สร้างง่ายๆ ทุกครอบครัว” ที่ประกอบไปด้วยวิธีง่ายๆ ทั้ง 3 แนวทางประกอบกัน ได้แก่ “สุขภาพกาย” โดยการออกกำลังกายบ่อยๆ ก็จะแข็งแรงไม่เจ็บป่วย แค่นี้ก็สุขกาย “สุขภาพใจ” โดยการฝึกฝนสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญา ความสุขใจก็จะตามมาในที่สุด “สุขสร้างสรรค์” โดยการรู้จักแบ่งปัน ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างได้แต่สิ่งดีๆ คือวิธีสร้างสุขให้สังคม

 

          ทั้งนี้ โครงการ”สุขสร้างได้ สร้างง่ายๆ ทุกครอบครัว” ยังได้จัดกิจกรรมโรดโชว์กิจกรรมใหญ่เต็มวัน 3 ครั้ง เริ่มจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และปิดท้ายที่จังหวัดอุดรธานี

 

โดยกิจกรรมใหญ่เต็มวัน ตั้งแต่เวลา08.00-18.00 น.ของโครงการ “สุขสร้างได้ สร้างง่ายๆ ทุกครอบครัว”ทั้ง 3 ครั้งนี้ ครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่1 พฤศจิกายนนี้ ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ครั้งที่สอง ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่สาม ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้  ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

 

update: 21-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code