โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม

featured

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการวิถีฉลาดทำบุญเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม” เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องการสร้างสังคมแห่งการให้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องบุญในพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรม “ชิมลองจิตอาสา” รับรู้แนวคิดการแบ่งปันผ่านร้าน “ปันกันอิ่ม” ให้ธรรมะผ่านร้านหนังสือ “หนุนปัญญา” ภายในงานมีการเสวนา “ชีวิตเปลี่ยนสังคม” และฟังธรรมบรรยายให้ข้อคิดเรื่องฉลาดทำบุญกับการทำงานอาสาสมัครที่ทำแล้วใจเป็นสุขและเกิดประโยชน์ต่อสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2H0PExW

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ