โครงการรถเข็นนิทาน สานความสุข สู่ชายแดนใต้

มูลนิธิเด็ก ร่วมกับ มูลนิธิไทยพีบีเอสจัดทำ “โครงการรถเข็นนิทาน สานความสุข สู่ชายแดนใต้”ใน งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

9 ปีที่เปลวเพลิงลุกไหม้ปลายด้ามขวานเป็น 9 ปีที่เด็ก และเยาวชนกว่า 5,000 คน ต้องกลายเป็นผู้พิการ หรือเด็กกำพร้าเป็น 9 ปีแห่งความทุกข์ทนของเด็กอีกกว่า 1,000 ครอบครัว ที่คนในครอบครัว ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัย …ผู้ต้องขังรอการพิจารณาคดี หรือ เป็นผู้สูญเสียเป็น 9 ปี ที่เด็กนักเรียนใน 3,400 โรงเรียน กว่า 630,000คน ได้รับผลกระทบทางจิตใจและถูกลดทอนโอกาสในการศึกษาเรียนรู้แต่ก็เป็น 9 ปีที่สังคมไม่เคยหลงลืมพวกเขาเลย

มูลนิธิเด็ก จึงได้ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอส จัดทำ “โครงการรถเข็นนิทาน สานความสุข สู่ชายแดนใต้” ขึ้น เพื่อมอบ รถเข็นนิทาน จำนวน 500 คันพร้อมหนังสือนิทานใหม่ 100,000 เล่ม เป็นสื่อเยียวยา ลบความทุกข์ บันดาลความสุขให้กับเด็กๆ ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง เปลวไฟและควันปืน ส่งมอบให้ โรงเรียน โรงพยาบาล และ ชุมชนต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต้

ขอเชิญชวนสาธารณชนร่วมสื่อสาร ความรู้สึก ความห่วงใย หรือส่งกำลังใจให้กับเด็กๆ และพี่น้องในชายแดนใต้ ได้ที่ บูทรถเข็นนิทาน สานความสุข สู่ชายแดนใต้ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ กิจกรรมมากมาย อาทิ

– หยิบ-หยอด-เขียน-แขวน tag & share ร้อย-พัน-หมื่นป้าย เพื่อใต้สันติสุข และเพื่อจัดทำรถเข็นนิทาน 500 คัน

– กิจกรรมพิเศษ “สาธารณศิลป์” ร่วมสร้างสรรค์นิทานทำมือ หนังสือเล่มแรกประจำรถเข็นนิทานสู่ชายแดนใต้ (เพียง 500 เล่มเท่านั้นภายในงาน) กับ อ.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกรและศิลปินดาราชื่อดัง

– ร่วมกันพิมพ์ธง “save zone and happiness” สร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยแด่เด็กๆ สามจังหวัดชายแดนใต้

ภาคีร่วมสร้างสรรค์ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, ศอบต. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 (ภาคใต้) แผนการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก 

 

 

ที่มา :  มูลนิธิเด็ก 

Shares:
QR Code :
QR Code