โครงการฟุตบอลชุมชน 3 วัยต้านภัยยาเสพติด NHA Super League

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจาก บ้านเมืองออนไลน์


 เปิดศึกรอบชิง “NHA Super League” โครงการฟุตบอลชุมชน 3 วัยต้านภัยยาเสพติด thaihealth


กคช. เปิดศึกรอบชิง NHA Super League จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการฟุตบอลชุมชน 3 วัยต้านภัยยาเสพติด (NHA SUPER LEAGUE) พร้อมมอบถ้วยรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก่ ทีมฟุตบอลที่แข่งชนะเลิศในทุกประเภท


ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภายใต้ “โครงการฟุตบอลชุมชน 3 วัย ต้านภัยยาเสพติด (NHA SUPER LEAGUE)” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับชาวชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่าย พร้อมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


รวมถึงเป็นการยกระดับกีฬาฟุตบอลในชุมชนเพื่อมุ่งหน้าสู่สากล พร้อมทั้งยังเป็นการลดและขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเงินรางวัล 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท


ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ประเภทเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมดรีมทีมดินแดง 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมดรีมทีมดินแดง 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 9 และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโรงเรียนบางกะปิ ประเภททีมเยาวชน/ประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเคหะดินแดง 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร 34 (ตลาดไท) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเขตบางกะปิ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ และประเภททีม VIP รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม RBAC.VIP รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมเคหะดินแดง 3


“การเคหะแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการฟุตบอลชุมชน 3 วัย ต้านภัยยาเสพติด (NHA SUPER LEAGUE)” นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม และสอนให้รู้จักมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยแล้ว จะยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิดความฮึกเหิม และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกฝน ฝึกซ้อม ให้เกิดการพัฒนาจนเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงได้ในอนาคต” ดร.ธัชพล กล่าวทิ้งท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code