โครงการพลังอาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

โครงการพลังอาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ มูลนิธิสุขภาพไทยเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีส่วนต่างๆ และคุณค่างานอาสาสมัครที่จะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์ เชิญชวนผู้มีจิตอาสาได้มีโอกาสมาร่วมกันเติมเต็มความสุขให้แก่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
สำหรับใบสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ดังนี้ค่ะ
 
อาสาดูแลเด็ก (ระยะสั้น 4 เดือน) ที่หน้า http://www.thaihof.org/page/2571
 
อาสาทำความสะอาด (อาสา 1 วัน) ที่หน้า http://www.thaihof.org/page/2645
 

 

ที่มา : มูลนิธิสุขภาพไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code