โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม

featured

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีต่างๆ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีมอบทุนให้กับผู้เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม : Active Citizen : Geek so Good” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code