โครงการนับเราด้วยคน

featured

เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะทำงาน ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และเยาวชนนักสร้างสรรค์ ในโครงการเสริมศักยภาพการสื่อสารของภาคีร่วมกับนักศึกษา (Creative Hero) ลงพื้นที่ โครงการ “นับเราด้วยคน” ตอน เรียนรู้ และเตรียมพร้อม โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เล่าถึงที่มาของกิจกรรมนี้ว่า สสส.จัดทำโครงการ “นับเราด้วยคน” เพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีประชากรกลุ่มเฉพาะที่ถูกลืม ขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงโอกาส และใช้ชีวิตโดยขาดสุขภาวะที่ดีอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code