โครงการจังหวัดบูรณาการเชียงใหม่และลำพูน

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


โครงการจังหวัดบูรณาการเชียงใหม่และลำพูน thaihealth


คณะทำงานจังหวัดบูรณาการท้องวัยรุ่นเชียงใหม่และลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนทำงาน


เมื่อไม่นานมานี้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และคณะทำงานจังหวัดบูรณาการท้องวัยรุ่นเชียงใหม่และลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนทำงานเรื่องการใช้พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และการทำงานกับกลุ่มเปราะบาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน ประกอบด้วย คณะทำงานภายใต้โครงการจังหวัดบูรณาการเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โรงเรียน กศน. ภาคประชาสังคม และแกนนำเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ