โกมลคีมทองจับมือ สสส.ปลุกคุณธรรมโจ๋ผ่านเน็ต

โกมลคีมทองจับมือ สสส.ปลุกคุณธรรมโจ๋ผ่านเน็ต

มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ ในช่วงเปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมรู้จักความพอเพียง รวมทั้งการช่วยเหลือสังคม

น.ส.วีรินทร์วดี สุนทรหงส์น.ส.วีรินทร์วดี สุนทรหงส์ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิโกมลคีมทอง เปิดเผยว่า ในภาวะสังคมที่บริโภคนิยมเด็กขาดน้ำใจในการช่วยเหลือสังคม ดังนั้น มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ ในช่วงเปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมรู้จักความพอเพียง รวมทั้งการช่วยเหลือสังคม โดยตอนนี้มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 16 กลุ่ม

“ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินงานจนถึงเดือนธันวาคม 2554 สำหรับข้อกำหนดของค่าย จะเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา เช่น ชมรมดอกหญ้าอาสา โรงเรียนพณิชยการเชียงราย เน้นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในกลุ่มด้วยคุณธรรมจริยธรรม การขอความรู้จากชุมชนพอเพียงที่เข้มแข็งเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและนำมาปรับใช้กับตนเอง” น.ส.วีรินทร์วดี กล่าว

นายโชคนิธิ คงชุ่มนายโชคนิธิ คงชุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวว่า การทำกิจกรรมของกลุ่ม จะใช้เวลาช่วงวันศุกร์-อาทิตย์ แต่จะมีข้อตกลงว่าทุกคนต้องไม่เสียการเรียน ต้องขยันเพิ่มขึ้นการทำกิจกรรมของโครงการจะใช้วิธีผลัดเปลี่ยนกันไป เลือกคนที่สมัครใจโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแล้วประมาณ 50 คน

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด  

Shares:
QR Code :
QR Code