‘แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์’

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


'แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์' thaihealth


เชียงใหม่จัดงานลอยกระทง 'แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์'


31 ต.ค.60 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ขึ้นระหว่าง วันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงาม ของชาวล้านนาให้ดำรงอยู่สืบไป


กิจกรรมภายในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด จำนวน 300 คน จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธ บูชา สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่แจ่งเมือง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่


'แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์' thaihealth


นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟ สีสันยี่เป็งเพื่อเติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่ ให้สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน นี้ ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งแต่เวลา18.00 น. เป็นต้น


ทั้งนี้กำหนดจุดอนุญาตให้ปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ ในวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น. ของวันถัดไป และชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น., 21.30 น.

Shares:
QR Code :
QR Code