แอลกอฮอล์ที่วางทิ้งกลางแดด ความเข้มข้นลดลง ไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้

จำนวนดาวน์โหลด : 3 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code