แอพภาษาช่วยคนป่วย

          สสส.ผนึก 3 ฝ่ายปั้นแอพศัพท์ภาษาพม่า หวังช่วยนายจ้างหมอ-แรงงาน


/data/content/25583/cms/e_gklortvy1359.jpg


          นางวิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า การจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 จำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ


          ในการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ สสส.จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดทำแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ทางการแพทย์ไทย-พม่าเพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น


          หลังจากนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือกับผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆ และผู้ให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นด้วย เพื่อให้ทั้งแรงงานข้ามชาติ นายจ้าง และแพทย์เข้าถึงแอพพลิเคชั่นและคำศัพท์ต่างๆ ได้ง่ายที่สุด


          นางวิลาสินี กล่าวอีกว่า ในอนาคตอาจพิจารณาขยายความร่วมมือจัดทำแอพพลิเคชั่นเป็นภาษาอื่นในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วย


          ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า มีศัพท์ที่ใช้บอกอาการป่วยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพื่อให้ทั้งคนไข้และแพทย์สื่อสารกันได้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดได้ภายในช่วงต้นปี 2558 ซึ่งจะเปิดให้บริการทั้งในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเริ่มต้นจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ก่อน 


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code