แอพพลิเคชั่น iON GO ขับรถดีได้แต้ม

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ mxphone.net


แอพพลิเคชั่น iON GO ขับรถดีได้แต้ม thaihealth


ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครถือเป็นพื้นที่สีแดง ที่ติดอันดับรถติดที่สุดในเอเชีย โดยจากผลสำรวจของ INRIX ยกให้ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศที่มีสภาพจราจรติดขัดที่สุดในโลกพบค่าเฉลี่ยคนเสียเวลากับรถติดบนท้องถนนกว่า 56 ชั่วโมงในปี 2560


งานวิจัยในหนังสือ Make YourCity Flow ของ บริษัท Xerox พบว่าสาเหตุหนึ่งของปัญหารถติดเกิดจาก "นิสัยของมนุษย์" ทั้งพฤติกรรมการขับรถที่ไม่เป็นระเบียบไม่เคารพกฎจราจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนำมาสู่สภาวะอัมพาตบนท้องถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีที่มีความชำนาญเข้ามาช่วยลดปัญหาการจราจร ผ่านแอพพลิเคชั่นในชื่อ "iON GO" ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า (Better Society) เพื่อคุณภาพชีวิตของนักเดินทางส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวเรา


นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล เปิดเผยว่า iON GO แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะจะเข้ามาช่วยลดปัญหาในชีวิตประจำวันบนท้องถนนพร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกเพศทุกวัย เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นจากการระดมสมองบนความตั้งใจที่อยากจะใช้จุดแข็งที่มีทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสังคมให้เกิดเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้


iON GO เป็นหนึ่งในแอพที่ช่วยให้ข้อมูลด้านบริการสาธารณะ ให้ข้อมูลแผนที่ Heat Map หรือเทคโนโลยีการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic/data) และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อนำไปพัฒนาผังเมือง


แอพพลิเคชั่น iON GO ขับรถดีได้แต้ม thaihealth


หากนำไปใช้กับเครือข่ายรถสาธารณะจะสามารถวิเคราะห์การเดินรถในแต่ละสายเพื่อนำไปลดปัญหาจราจร โดยการส่งข้อมูลให้ระบบไฟจราจรอัจฉริยะปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟแบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสังคม


แอพ iON GO เปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 6,150 คน ตั้งเป้าภายในปี 2561 มีผู้ใช้งานรวม 30,000 คน


iON GO ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ทำหน้าที่ในการตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดวินัยจราจรของผู้ใช้งานทั้งขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เบรกกะทันหันหรือใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ผู้ใช้ iON GO ที่ขับขี่อย่างมีวินัย จะได้รับไอออนคอยน์เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งของรางวัลและโปรโมชั่นต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ Brown cafe, Dakasi, White Day รวมไปถึงบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้าชั้นนำเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมคนไทยที่นิยมการสะสมแต้มเพื่อแลกของสมนาคุณต่างๆ


นอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้รับคะแนนการขับขี่ตามพฤติกรรมเพื่อการประเมินการขับขี่ของผู้ใช้ และสามารถเปรียบเทียบหรือแชร์คะแนนกับผู้ใช้งานอื่น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมคนขับรถดีนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ ส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ที่ดียกระดับสภาพการจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน


สามารถใช้สถิติและพฤติกรรมการขับรถไปเป็นส่วนลดประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันที่เป็นพาร์ทเนอร์เพื่อลดค่าเบี้ยประกันหรือใช้ไอออนคอยน์แลกส่วนลดเบี้ยประกันในปีถัดๆ ไปได้อีกด้วย


ในระยะยาว iON GO มีแผนร่วมกับโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถเกิดการรับรู้และมีวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้น จะเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเติมเงิน easypass ต่อทะเบียนรถยนต์ พร้อมทั้งมีโครงการร่วมกับ จส.100 จัด กิจกรรมแรลลี่โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอพ พลิเคชั่นและสร้างประสบการณ์การได้รางวัลจากการเป็นผู้ขับขี่ที่ดี


กลุ่มบริษัทจีเอเบิลผู้พัฒนาแอพ iON GO มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ดาวน์โหลด iON GO แอพพลิเคชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคมนี้ เพียงใส่รหัส "DRIVESAFE" ในช่องรหัสส่วนลดขณะลงทะเบียนประกันใน Joy Service รับสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุฟรี!!ความคุ้มครองนาน 1 เดือน.

Shares:
QR Code :
QR Code