แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง”

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 จากสถิติในปี พ.ศ.2554 พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ จำนวน 112,392 คน เป็นเพศชาย 54,586 คน คิดเป็น 149.6 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ส่วนในเพศหญิงพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 57,806 คน คิดเป็น 128.8 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ


น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก มีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้ เช่น การฝังแร่รักษามะเร็งที่ประเทศจีน เรื่องกัญชากับมะเร็ง เป็นต้น กรมการแพทย์จึงสนับสนุนให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดทำแอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” บนมือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือในทางวิชาการ


น.พ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง ส่วนที่ 2 รวมบทความเรื่องโรคมะเร็ง เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน ส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง ส่วนที่ 4 สื่อเผยแพร่ และส่วนสุดท้าย ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยในส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง มีหัวข้อ มะเร็งคืออะไร มะเร็งอวัยวะต่างๆ ที่พบบ่อย 7 อวัยวะของคนไทย แนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง การสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ และหัวข้อสุดท้าย คือกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง


ส่วนที่ 2 รวมบทความโรคมะเร็ง เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน ประกอบด้วย 25 หัวข้อหลัก ประมาณ 250 บทความ อาทิ อาหารต้านและอาหารก่อมะเร็ง สมุนไพรต่างๆ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมต่างๆ กับโรคมะเร็ง ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรอง การรักษา และมะเร็งของอวัยวะต่างๆ ส่วนที่ 3 ทันข่าวโรคมะเร็ง แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ เกาะติดข่าวโรคมะเร็งที่เป็นประเด็นร้อนในสังคม กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่างๆ สถานการณ์สถิติมะเร็งล่าสุดของประเทศไทย สถานการณ์สถิติโรคมะเร็งล่าสุดของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ


ส่วนที่ 4 สื่อเผยแพร่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีทั้งสื่อเข้าใจง่ายในรูปแบบวีดีโอคลิปให้ความรู้ โฆษณารณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่างๆ การ์ตูนแอนิเมชั่น ละครหุ่นเชิด หนังสั้น สื่อในรูปแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็ง ที่สามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ และส่วนสุดท้าย ช่องทางในการติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ


ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งทาง App Store และ Play Store โดยพิมพ์คำว่า “รู้ทันโรคมะเร็ง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Shares:
QR Code :
QR Code