แอปฯ อสม.ออนไลน์ ช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


แอปฯ อสม.ออนไลน์ ช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง thaihealth


แฟ้มภาพ


ปราจีนบุรีตั้งเป้าใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ ช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั้งจังหวัด


ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเผยเตรียมใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกว่า 600 รายให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้น ด้าน สสจ.ปราจีนบุรี เตรียมนำผลการดำเนินการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมเล็งขยายเครือข่ายความร่วมมือไปถึง พม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรีมีแผนที่จะนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการบูรณาการงานด้านสุขภาพครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากลำบากในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 500-600 ราย


นายสุริยะ กล่าวว่า ขณะนี้ทางแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ได้ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 8,700 คนในการใช้งานแอปฯ ดังกล่าวเพื่อให้ อสม.เหล่านี้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วทำงานเชื่อมโยงกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนผ่านระบบออนไลน์


เราจะใช้ระบบของแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในการให้หมอตรวจคนไข้ซึ่งอยู่ที่บ้านโดยที่หมออยู่ที่โรงพยาบาล เดิมทีหมอ 1 คนอาจตรวจคนไข้ได้ 4-5 ราย แต่ถ้าเอาแอปฯนี้มาช่วย ก็อาจตรวจได้ 30-40 ราย ก็ต้องทดสอบดูว่าจะได้ผลขนาดไหน การใช้เทคโนโลยีจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดเวลาที่ต้องเสียไปในแต่ละวัน กำลังคนที่ตรวจรักษาก็ไม่จำเป็นต้องออกไปในพื้นที่ ดูข้อมูลผ่านแอปฯ แล้วสามารถตอบสนองในการตรวจรักษาได้ทันที ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก”นายสุริยะ กล่าว


ด้าน นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า เนื่องจากกำลังของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการดูแลประชากรทั้งหมด บางเรื่องก็ต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง การนำแอปฯ อสม.ออนไลน์เข้ามาใช้ก็ช่วยเพิ่มเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพของชาวปราจีนบุรี รวมถึงเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนให้การควบคุมป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยเป็นไปด้วยดี


“ผมคิดว่าระบบนี้จะช่วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง Long Term Care หรือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเราจะสำรวจและทำแผนที่ หรือ Mapping ว่าผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีที่ไหนบ้าง ดูเป็นรายหลังคาเรือนเลย และในส่วนของการดูแล เราจะเชื่อมโยงระบบการดูแลตั้งแต่ อสม. ไปถึง รพ.สต. โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อวางระบบการจัดการ เช่น เวลามีปัญหาผู้ป่วยมีแผลกดทับก็จะออนไลน์ให้แพทย์ดู แพทย์ก็จะให้คำแนะนำว่าต้องดูแลอย่างไร ต้องส่งมาโรงพยาบาลหรือให้คนในพื้นที่ทำแผลแล้วติดตามประเมินอีกที แบบนี้ก็จะช่วยลดเวลาของเจ้าหน้าที่ ลดค่าใช้จ่ายและงานก็จะเป็นระบบมากขึ้น”นพ.โชคชัย กล่าว


นพ.โชคชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ จึงอยากเชิญชวน อสม.และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในการใช้งานให้มากขึ้น เพราะการร่วมประกวดจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน


 “ที่ผ่านมาเราทดสอบแล้วว่าได้ประโยชน์กับประชาชนจริงๆ การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวก ตอบโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีควรจะเผยแพร่ให้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีก็จะนำผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ไปพูดคุยในที่ประชุมเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่นๆ ด้วย”นพ.โชคชัย กล่าวด้วยว่า ในอนาคต จังหวัดปราจีนบุรียังมีแผนขยายความเชื่อมโยงการทำงานไปถึงหน่วยงานอื่นๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพราะการดูแลประชาชนในปัจจุบันต้องดูแลแบบองค์รวม หากขยายเครือข่ายการใช้งานออกไปก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ไปด้วยกันเป็นทีม

Shares:
QR Code :
QR Code