‘แลนด์แชรริ่ง’ เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมกลางกรุง

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


'แลนด์แชรริ่ง' เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมกลางกรุง thaihealth


ดันแนวคิด 'แลนด์แชรริ่ง' เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมกลางกรุง


ถ้าพูดถึงโครงการ “สวนผักคนเมือง” หลายคนคงเคยได้ยิน เพราะโครงการที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินอยู่นี้ทำอย่างต่อเนื่องมานาน และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันแนวคิดการเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆ ในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งมั่นคงทางอาหารของคนเมือง


วรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการสวนผักคนเมือง บอกว่า เครือข่ายสวนผักคนเมืองทำอย่างต่อเนื่อง 6-7 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดต้นแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง เกิดการลงมือปลูกพืช ปลูกผัก ทำเกษตรกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ปลอดสารเคมี


“เรามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารและส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอผ่านรูปแบบกิจกรรม อย่างการ Workshop ปลูกผักบนดาดฟ้า สอนทำเมนูอาหารจากผักที่ปลูก การนัดแนะมาทานข้าวในสวน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการเชื่อมโยงให้คนเมืองที่สนใจร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงอาหารที่ดี สด สะอาด ปลอดภัย ไปพร้อมๆ กัน”


ส่วนในปีนี้ (ก.ย.60 – 31 ธ.ค.61) โครงการมีชื่อตีมว่า ‘สวนผักคนเมืองเพื่อพัฒนาระบบอาหารและเกษตรที่ยั่งยืนของเมือง’ โดย มี 25 โครงการ และ 25 พื้นที่พื้นที่รูปธรรมที่เกิดจากแนวคิดนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่เน้นเรื่องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ที่เห็นการเชื่อมโยงกับสำนักเขต การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนเมือง ในจำนวน 16 โครงการ กับอีก 9 โครงการที่ทำแลนด์แชร์ริ่ง (Land sharing) ซึ่งเน้นเรื่องการแบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต


สำหรับแนวคิดเรื่องการแบ่งปันที่ดินนั้น วรางคนางค์ บอกว่า เกิดจากการสำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งพบว่า


1. กรุงเทพฯ มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเยอะมาก ทั้งที่พื้นที่เหล่านั้นมีศักยภาพมาใช้สร้างอาหารปลอดภัยในเมืองได้


2. หลังจากชื่อของสวนผักคนเมืองเริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว เริ่มมีคนเมืองอยากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของตัวเองให้เป็นพื้นที่สีเขียวบ้าง จึงอยากมอบพื้นที่ของตัวเองเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกัน


3. การทำเกษตรมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แรงงาน และใช้เครือข่ายเพื่อน คอยให้กำลังใจกัน ซึ่งการมีเครือข่ายเช่นนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่างคนต่างทำ


ทั้งนี้ จึงใช้ปัจจัยจากทั้ง 3 ด้าน มาร่วมผลักดันการพัฒนาศักยภาพพื้นที่รกร้างในเขตเมืองเพื่อใช้เป็นที่ทำการเกษตร


สำหรับแนวคิดเรื่องแลนด์แชรริ่ง ในโครงการสวนผักคนเมืองปีนี้ พบว่า มีพื้นที่เด่นต้นแบบซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะแตกต่างกันไป อาทิ โครงการสวนผักคนเมืองพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งโดดเด่นเรื่องการสร้างเครือข่ายจากหลายที่ ซึ่งใช้วันหยุดเป็นช่วงจัดกิจกรรมอย่างที่ต่อเนื่อง ที่สวนผักคนเมืองรังสิต คลอง 7 ที่โดดเด่นเรื่องจำนวนผลผลิต จากฝีมือของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสร้างรายได้จากการทำเกษตร หรือ ที่พหลโยธิน 53 ซึ่งมีการใช้พื้นที่กลางเมืองออกแบบให้มีการปลูกผักได้ตลอด มีมิติการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code